Työssäoppimisjakso

Työssäoppimisen tuki » Työssäoppimisjakso

Ennen työssäoppimista työelämä

tarjoilija

 • opiskelijan mahdollinen haastattelu ja ansioluettelo
 • mahdollisuuksien mukaan opiskelijan tutustuminen työssäoppimispaikkaan
 • perehtyminen opiskelijan tavoitteisiin työssäoppimisjaksolle
 • sopivan ohjaajan valinta
 • työssäoppimisjakson sopimusten tekeminen ja allekirjoittaminen yhdessä ohjaavan opettajan ja opiskelijan kanssa
 • kertoo työympäristöstä ja -tehtävistä

 

Työssäoppimisen aikana työelämä

sähkö

 • varmistaa työssäoppijan työtehtävien olevan selkeitä ja ymmärrettäviä (Onnistuneesti työelämään, s. 18)
 • perehdyttää työssäoppijan työtehtäviin (Onnistuneesti työelämään, s. 15)
 • kannustaa, ohjaa ja opastaa
 • antaa rakentavaa, realistista palautetta opiskelijan edistymisestä (Onnistuneesti työelämään, s. 20-22)
 • on yhteydessä oppilaitokseen työssäoppimista ohjaavaan opettajaan
 • tarjoaa työssäoppijan ammatillista kehittymistä vastaavia työtehtäviä (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 7)
 • suunnittelee näytön yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa
 • arvioi työssäoppimisjakson tavoitteiden täyttymistä
 • perehtyy arviointiin

 

Työssäoppimisen jälkeen työelämä

autoasentaja

 • osallistuu arviointikeskusteluun jakson päättyessä (tai näytön antamisen jälkeen)
 • antaa työssäoppijalle realistista, rakentavaa palautetta

Päivitetty: 24.07.2016