Työssäoppimisen ohjaus

Työssäoppimisen tuki » Työssäoppimisen ohjaus

Ennen työssäoppimista opettaja

turvallisuusala (2)

 • opiskelijan kädentaidot, toiveet ja vahvuudet huomioiden valitaan sopiva työssäoppimispaikka (tarvittaessa opettaja auttaa työssäoppimispaikan hakemisessa)
 • huomioi esim. terveydelliset syyt, jatko-opintopolku ja kulkuyhteydet paikan valinnassa
 • suunnitelee mahdolliset yhteisten tutkinnonosien integroinnit
 • suunnitellaan tarvittava ohjaus ottaen huomioon opiskelijan tarpeet ja tavoitteet, arvioidaan tarvitaanko työvalmentajaa (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 7)
 • tukee ja auttaa opiskelijaa sopivan työssäoppimispaikan haussa
 • valmistelee opiskelijan jaksolle (tervehtiminen, sosiaalinen kanssakäyminen, ilmoitusvelvollisuus poissaoloista)
 • käy läpi työelämän pelisäännöt, periaatteet, ajankohta ja tavoitteet opiskelijan kanssa
 • perehdyttää työpaikkaohjaajan työssäoppimisjakson sisältöön
 • allekirjoittaa työssäoppimissopimuksen

 

Työssäoppimisen aikana opettaja

ilmav. putkiasentaja

 • ennaltaohjaaminen (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 7)
 • käyttää omia tukiverkostojaan
 • käyttää ohjauksessa puhelinta, tekstiviestejä, sähköpostia, joillakin facebook, whatsapp (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 6)
 • keskustelut työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan ammattitaidon ja sosiaalisen kanssakäymisen kehittymisestä
 • viikottaiset käynnit työssäoppimispaikalla
 • seuraa työssäoppijan tehtävien vaihtelevuutta ja sopivaa haastavuutta huomioiden opiskelijan vahvuudet (tarvittessa työpaikan vaihto tai työssäoppimisjakson keskeytys)
 • kouluttaa työpaikkaohjaajan työpaikalla (työpaikkaohjaajakoulutus)
 • opastaa työpaikkaohjaajaa opiskelijan tuen tarpeissa
 • varmistaa opiskelijan ohjauksen olevan yksilöllistä, monipuolista ja laadukasta
 • osallistuu näytön suunnitteluun ja arviointiin (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 8)
 • arvioi työssäoppimisjakson  tavoitteiden täyttymistä

 

Työssäoppimisen jälkeen opettaja

matkailu

 • keskustelee työssäoppimisjakson onnistumisesta opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa
 • käy arviointi- ja palautekeskustelun sekä antaa rakentavaa palautetta (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 8)

Päivitetty: 24.07.2016