Etusivu

Äidinkieli » Etusivu

Tervetuloa opiskelemaan ammatillista äidinkieltä verkkototeutuksena. Äidinkieli kuuluu opinnoissa kaikille yhteisiin tutkinnon osiin ja on osa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Tutkinnon perusteet korostavat äidinkielen asemaa osana ammattitaidon kehittymistä, ja äidinkieli on paitsi oppimisen kohde myös oppimisen väline. Opinnoissa äidinkieli integroituu ammatillisiin opintoihisi. Äidinkielen verkkototeutukset harjaannuttavat sekä opiskelussa että työelämässä tarvittavia tekstitaitoja.

Verkko-opiskelu edellyttää sitoutumista ja ajankäytön suunnittelua. Toteutuksissa on yleensä viikkoaikataulu toisin sanoen kullekin viikolle on oma tehtävä. Verkkototeutuksen suorittaminen edellyttää tehtävien huolellista tekemistä ja sovitussa aikataulussa pysymistä.

Ohjeet äidinkielen verkkototeutusten opiskeluun ja toteutusten sisällöt löytyvät Opiskelijalle-alasvetovalikosta.

Päivitetty: 29.06.2016