Tehtävä 5: Palautteenanto

Äidinkieli » Tehtävä 5: Palautteenanto

Tehtävä 5 Palautteenanto

Lue jonkun muun opiskelijan kirjoittama raportti blogista ja anna siitä palautetta seuraavien kysymysten avulla:

- millainen jäsentely raportissa on?
- miten kirjoittaja havainnollistaa tekstiään: esimerkiksi kuvat, piirrokset ja graafit?
- miten kirjoittaja perustelee ajatuksiaan tai tekemisiään?
- puuttuuko tekstistä mielestäsi jotakin olennaista?
- onko tekstissä asiavirheitä? Mitä?
- ovatko työssä käytetyt lähteet mielestäsi edustavia?
- millaista tekstissä käytetty kieli on?
- miten raportissa on noudatettu annettuja ulkoasuohjeita?
- kuinka hyvin raportin perusteella asiaa tuntematon saisi käsityksen tehdystä työstä?
- kirjoita muutamia tarkentavia kysymyksiä, jotka esität työn tekijälle
- mieti kokonaisarviota työstä: mikä siinä on mielestä hyvää? Entä missä mielestäsi on puutteita?

Päivitetty: 29.06.2016