Kirjallisuus tiedonlähteenä

Äidinkieli » Kirjallisuus tiedonlähteenä

Tervetuloa Kirjallisuus tiedonlähteenä -verkkototeutukseen

Kirjallisuus tiedonlähteenä -verkkototeutuksessa (1–2 osp) käsitellään sekä kaunokirjallisuuden että tietokirjatekstien avulla oman alan työelämän ja yleensä elämänhallinnan kysymyksiä. Samalla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin. Verkkototeutus sisältää viikoittain käytävän keskustelun yhteisistä teksteistä sekä kirjallisia harjoituksia kuten lukupäiväkirjan, blogikirjoituksen ja esseen.

Kirjallisuus tiedonlähteenä -verkkototeutus suoritetaan itsenäisesti tehtäviä tekemällä sekä kommentoimalla muiden opiskelijoiden tekstejä sovitulla keskustelualustalla.

Arviointi
Kirjallisuus tiedonlähteenä -verkkototeutus arvioidaan arvosanalla 0–3. Verkkototeutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien kurssin tehtävien ohjeidenmukaista tekemistä.

Päivitetty: 05.04.2017