Tekstilajit työelämässä

Äidinkieli » Tekstilajit työelämässä

Tervetuloa Tekstilajit työelämässä -verkkototeutukseen

Tekstilajit työelämässä -verkkototeutuksessa harjoittelet keskeisiä työelämässä tärkeitä ja aktiivisen kansalaisen tarvitsemia asiakirjoja ja liikekirjeitä. Opettelet muun muassa kirjoittamaan työhakemuksen, tarjouspyynnön ja reklamaation käyttäen niin sanottua vakioasettelua. Selkeiden ja informatiivisten asiakirjojen laatiminen on keskeinen taito niin työ- kuin yksityiselämässäkin.

Tekstilajit työelämässä -verkkototeutuksen voit suorittaa missä vaiheessa tahansa opintoja omaan tahtiisi. Verkkototeutus suoritetaan itsenäisesti tehtäviä tekemällä. Verkkototeutuksen lopuksi palautat kaikki tehtävät kerralla ohjaavalle opettajalle sähköpostitse tai muulla  sovitulla tavalla.

Jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta, ole yhteydessä sähköpostitse verkkototeutuksen opettajaan.

Kun haluat suorittaa Tekstilajit työelämässä -verkkototeutuksen, ota yhteyttä äidinkielen opettajaasi tai opinto-ohjaajaan.

Arviointi
Tekstilajit työelämässä -verkkototeutus arvioidaan suoritusmerkinnällä Suoritettu (S) / Kesken (KE). Suoritusmerkinnän S saadakseen opiskelijan tulee tehdä hyväksytysti ja palauttaa kaikki verkkototeutuksen tehtävät.

Päivitetty: 29.06.2016