Tehtävä 1: Kuvaus omasta ammattitaidosta

Äidinkieli » Tehtävä 1: Kuvaus omasta ammattitaidosta

Tehtävä 1: Kuvaus omasta ammattitaidosta

Oman alan ammattitaito koostuu monista eri tekijöistä. Ammattitaidon osia voivat ammatin perustaitojen lisäksi olla muun muassa

- tietotekniikkataidot
- äidinkielen taidot
- kielitaito
- työturvallisuusosaaminen
- asiakaspalvelutaito
- yritysosaaminen
- ympäristöosaaminen
- terveydestä ja kunnosta huolehtiminen.

Kirjoita raportti, jossa kuvailet omaa ammattitaitoasi tällä hetkellä. Kerro vahvuuksistasi, heikkouksistasi ja kehittämistarpeista. Millaista palautetta olet saanut ohjaajilta ja opettajilta tähän mennessä tekemistäsi oman alasi työtehtävistä? Millaiset harjoitukset ovat olleet sinulle mieluisia? Millaiseksi toivoisit ammattitaitosi kehittyvän tulevaisuudessa?

Tehtävässä tulee käyttää vakioasettelua (katso esimerkiksi Tarkoma, Elise 2015: Tehtävänä äidinkieli, sivu 254, tai jokin muu äidinkielen ja viestinnän oppikirja).

Päivitetty: 31.01.2016