Tehtävä 8: Anomus (hakemus)

Äidinkieli » Tehtävä 8: Anomus (hakemus)

Tehtävä 8: Anomus (hakemus)

Anomus tai hakemus koskee tyypillisesti rahaa tai lupaa, esimerkiksi apurahaa, rakennuslupaa tai myyntilupaa. Jos anomukselle ei ole omaa lomaketta, noudata vakioasettelumallia. Anomuksesta on käytävä ilmi

- hakijan yhteystiedot
- vastaanottajan yhteystiedot
- asiakirjan nimi ja päiväys
- otsikko, joka kuvaa anomuksen kohdetta
- varsinainen anomus perusteluineen
- allekirjoitus.

Kirjoita anomus valitsemastasi aiheesta, tai voit kirjoittaa oppilaitoksesi rehtorille anomuksen, jossa pyydät oppilaitosta järjestämään opiskelijoille tilan omaehtoista työskentelyä varten. Käytä tehtävässä vakioasettelua (katso esimerkiksi Tarkoma, Elise 2015: Tehtävänä äidinkieli, sivu 254, tai jokin muu äidinkielen ja viestinnän oppikirja).

Päivitetty: 29.06.2016