Tehtävä 9: Kokouskutsu

Äidinkieli » Tehtävä 9: Kokouskutsu

Tehtävä 9: Kokouskutsu

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen vain, jos se on kutsuttu koolle yhteisön, esimerkiksi yhdistyksen, sääntöjen mukaisesti. Tavallisesti kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse 7-14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi kokouksen ajankohta ja pitopaikka sekä luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Laadi kokouskutsu oppilaitoksesi opiskelijakunnalle. Kokouksen aiheena on opiskelijakuntahallituksen osallistuminen avoimien ovien päivään oppilaitoksessasi. Sinun lisäksesi paikalla on kuusi opiskelijakunnan jäsentä. Nimeä osallistujat ja määrittele kokouksen ajankohta ja paikka. Käytä tehtävässä vakioasettelua.

Kokouskutsun mallin löydät esimerkiksi kirjasta Tarkoma, Elise 2015: Tehtävänä äidinkieli, sivu 274, tai muu äidinkielen ja viestinnän oppikirja.

Päivitetty: 29.06.2016