Tehtävä 1: Hyvä viranomaiskieli

Äidinkieli » Tehtävä 1: Hyvä viranomaiskieli

Tehtävä 1 Hyvä viranomaiskieli

Hallintolaissa säädetään, että ”viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.” Perehdy saamaasi

- opintotukipäätökseen, sairaanhoitokustannusten korvauspäätökseen tai muuhun sinulle lähetettyyn viranomaiskirjeeseen.

Kirjoita raportti, jossa kerrot

- miten viranomaiskirjeen teksti on rakennettu: missä järjestyksessä asiat esitetään? Miten sinua puhutellaan? Millaista kieltä käytetään? Millainen ohje annetaan päätöksestä valittamiseen?

Käytä raportissasi vakioasettelua.

Päivitetty: 14.01.2016