Tehtävä 2: Raportointi oman alan töissä

Äidinkieli » Tehtävä 2: Raportointi oman alan töissä

Tehtävä 2 Raportointi oman alan töissä

Kokoa listaksi tilanteita, joihin liittyy omalla alallasi raportointivelvollisuus.

1. Mitä raportoidaan?

2. Miten raportointi etenee: mikä on raportin rakenne?

3. Tapahtuuko raportointi suullisesti vai kirjallisesti?

Päivitetty: 14.01.2016