Tehtävä 5: Viranomaiskielen korjaaminen

Äidinkieli » Tehtävä 5: Viranomaiskielen korjaaminen

Tehtävä 5 Viranomaiskielen korjaaminen

Viranomaiskieli on usein tiivistä kieltä, jossa on pitkiä virkkeitä, paljon määritteitä ja lauseenvastikkeita. Muokkaa seuraavat virkkeet lyhyemmiksi. Käytä lauseenvastikkeiden sijasta sivulauseita.

1. Rikkomuksen laatu ja vartiointialan työntekijälle asettamat vaatimukset huomioon ottaen työnantajalta ei ole voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

2. Piirivartijana työskentelevä henkilö oli tilanteessa, jossa hänen työtoverinsa työturvallisuus oli ulkopuolisten henkilöiden pahoinpitelyn johdosta vakavasti vaarantunut, jättänyt ryhtymättä sellaisiin toimenpiteisiin, joita vartijalta tuossa tilanteessa olisi edellytetty.

Päivitetty: 14.01.2016