Tehtävä 6: Viranomaispäätöksen lukeminen

Äidinkieli » Tehtävä 6: Viranomaispäätöksen lukeminen

Tehtävä 6 Viranomaispäätöksen lukeminen

Lue seuraava työtuomioistuimen päätöstiivistelmä.

Työntekijä oli lyhyen ajan kuluessa ollut toistuvasti luvatta poissa työstä alkoholin käyttöön liittyvistä syistä. Poissaolot olivat olleet useamman päivän mittaisia. Ensimmäisen poissaolojakson jälkeen työntekijä oli saanut varoituksen ja toisen poissaolon jälkeen kahden viikon työkiellon. Kun työntekijän poissaolot olivat näistä huolimatta jatkuneet, työnantajalla katsottiin olleen työsopimuslain mukainen erittäin painava syy ja myös irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu, aikaisemman työsopimuslain mukainen tärkeä syy purkaa hänen työsopimuksensa. Yhtiössä sovellettu hoitoonohjausjärjestelmä ei sulkenut pois työsuhteen päättämistä työsopimuslain mukaisin perustein eikä työnantajalla myöskään katsottu olleen velvollisuutta siirtää työntekijää toisiin tehtäviin purkamisen vaihtoehtoina.

Kirjaa raportin muotoon

- mitä asiaa päätös koskee
- millaisen päätöksen työtuomioistuin on antanut
- miten päätöstä perustellaan.

Päivitetty: 14.01.2016