Ohjeita verkko-opetukseen

Äidinkieli » Ohjeita verkko-opetukseen

Ennen verkkototeutusta opettajan tulee harkita, miten hän ohjeistaa opiskelijat toteutuksen suorittamiseen. Usein paikallaan on yhteinen lähiopetustilaisuus, jossa toteutuksen tavoitteet, sisältö, arviointi ja muut ohjeet käydään läpi. Lisäksi tulee sopia, miten opiskelija saa toteutuksen aikana tarvitsemaansa ohjausta.

Opettaja voi valita verkkototeutuksen teknisen alustan omien kokemustensa ja mieltymystensä mukaan. Toteutuksesta riippuen alustana voi toimia esimerkiksi verkkototeutukselle avattava oma blogi, suljettu Facebook-ryhmä tai Fronter-huone.

Opettaja voi halutessaan järjestää toteutuksen aluksi ohjeistavan alkutapaamisen ja lopuksi lopputapaamisen palautteen ja arvioinnin antamiseksi.

Joissakin verkkototeutuksissa (Tekstilajit työelämässä, Asiakaspalvelun kieli, Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa, Jatkopintoihin aikovan äidinkieli) opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja 1 tai 2 osp. Toteutuksen opettaja sopii suorituksen laajuudesta ja siihen vaadittavista tehtävistä opiskelijan kanssa.

Päivitetty: 29.06.2016