6. Asiantuntijahaastattelu

Äidinkieli » 6. Asiantuntijahaastattelu

6. Asiantuntijahaastattelu

Haastattele alasi ammattilaista hyvästä asiakaspalvelusta. Laadi ennen haastattelua kuusi haastattelukysymystä. Suunnittele kysymykset etukäteen sellaisiksi, että kykenet saamaan niiden avulla haluamaasi tietoa. Palauta mieleesi hyvän haastattelun tuntomerkit ja haastattelukysymysten lajit (ks. esimerkiksi Tehtävänä äidinkieli: 131-135).

Kirjoita haastattelusi raportin muotoon. Otsikoi teksti sisältöä kuvaavasti. Voit käyttää tekstissä myös alaotsikoita. Kirjoita raporttisi referoiden haastateltavan puhetta: toisin sanoen älä käytä kysymys-vastaus-muotoa. Referoidessasi voit viitata haastateltavan puheeseen esimerkiksi ilmaisuilla xx toteaa/sanoo/kertoo tai xx on sitä mieltä että jne. Viittaustavat voit kerrata äidinkielen kirjasta Tehtävänä äidinkieli sivuilta 85-86 ja 90.

Käytä tekstin ulkoasussa vakioasettelua. Kirjoita käyttämäsi haastattelukysymykset raportin loppuun. Palauta raporttisi sovitulla tavalla.

Päivitetty: 29.06.2016