Tehtävä 3: Koevastaus

Äidinkieli » Tehtävä 3: Koevastaus

Tehtävä 3: Koevastaus

Kirjoita koevastaus jostakin oman alasi kysymyksestä. Rakenna koevastaus kaavan avulla:

1) Määrittelevä aines – määrittele käsitteet ja termit, kerro luokittelut.

2) Havainnollistava aines – selosta ja tarkenna asiat, anna esimerkkejä.

3) Pohtiva aines – kerro asian yhteys käytäntöön, tee päätelmiä, arvioi, vertaile.

Voit kysyä sopivaa koevastauksen aihetta myös ammattiaineiden opettajaltasi.

Päivitetty: 29.06.2016