Tehtävä 1: Oman mielipiteen ilmaiseminen

Äidinkieli » Tehtävä 1: Oman mielipiteen ilmaiseminen

Tehtävä 1: Oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen verkkokeskustelussa

Tehtävä 1 a

Kirjoita verkkototeutuksen blogiin puheenvuoro, jossa perustelet lähteisiin viitaten, miksi alasi opintoihin on järkevää hakeutua. Käytä lähteinä seuraavia

- Haastattele aiheesta alasi opettajaa ja alallasi opiskelevaa.

- Tutustu Tilastokeskuksen verkkosivuilla siihen, miten alasi koulutus työllistää.

Merkitse käyttämäsi lähteet näkyviin puheenvuorosi loppuun äidinkielen opinnoissa ja äidinkielen oppikirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Tehtävä 1b

Kommentoi vähintään yhtä toisen opiskelijan puheenvuoroa ottamalla esille yksi hänen esittämistään argumenteista. Voit olla samaa mieltä tai eri mieltä. Perustele mielipiteesi.

Muistathan, että hyvässä keskustelussa tuodaan esiin uusia ajatuksia ja viedään näin keskustelua eteenpäin.

Päivitetty: 29.06.2016