Tehtävä 2: Kooste

Äidinkieli » Tehtävä 2: Kooste

Tutustu Tehtävässä 1 käytyyn keskusteluun ja kirjoita siitä pieni kooste (vähintään 100 sanaa). Julkaise koosteesi verkkototeutuksen blogissa.

Kiinnitä koosteessasi huomiota näihin seikkoihin:

1. Mistä aiheesta keskusteltiin.

2. Millaisia ajatuksia esitettiin.

3. Miten ajatuksia perusteltiin: viitattiinko omiin kokemuksiin? Mitä muita lähteitä käytettiin?

4. Miltä alasi suosio näyttää keskustelun pohjalta?

5. Otsikoi kirjoituksesi.

Päivitetty: 29.06.2016