Tehtävä 3: Artikkelin esitteleminen

Äidinkieli » Tehtävä 3: Artikkelin esitteleminen

Tutustu johonkin oman alasi ammattilehdessä julkaistuun artikkeliin. Esittele artikkeli blogissa; tekstissä tulee olla vähintään 250 sanaa ja enintään 500 sanaa.

Esittelyssäsi tulee ilmetä seuraavat asiat:

1) Taustatiedot artikkelista (artikkelin nimi, kirjoittajan nimi ja muita tietoja, lehden tiedot, artikkelin pituus).

2) Artikkelin sisältö omin sanoin kerrottuna.

3) Muuta tietoa artikkelista, esimerkiksi miten siinä on käytetty kuvia: mitä kuvia on käytetty, millaisia ovat kuvatekstit, kenen ottamia kuvia jne.

4) Miksi valitsit juuri tämän artikkelin? Mikä siinä erityisesti kiinnostaa sinua?

5) Kenelle artikkeli on mielestäsi suunnattu?

6) Millaista ammatillista tietoa artikkelin lukeminen edellyttää?

7) Millaista lukutaitoa artikkelin lukeminen edellyttää?

8) Lisää tekstisi loppuun linkki lukemasi lehden verkkosivuihin.

Päivitetty: 29.06.2016