Tehtävä 5: Taulukot ja graafit

Äidinkieli » Tehtävä 5: Taulukot ja graafit

Etsi internetistä tai sanomalehdestä jokin kiinnostava artikkeli, jonka yhteydessä on käytetty taulukoita tai graafeja. Tutki artikkelista, miten siinä on hyödynnetty taulukon tai graafin tietoja.

- Onko niissä jotain sellaista tietoa, mitä mielestäsi ei ole käytetty tekstissä lainkaan?

- Millaisia johtopäätöksiä jutussa tehdään taulukon tai graafin pohjalta?

- Tulkitsisitko itse eri tavoin taulukon tai graafin tietoja, miten?

Kirjoita vastauksesi verkkototeutuksen blogiin ja liitä tekstin mukaan linkki lukemaasi tekstiin.

Päivitetty: 29.06.2016