Kieli oppimisen välineenä 2

Äidinkieli » Kieli oppimisen välineenä 2

Tervetuloa Kieli oppimisen välineenä 2 -verkkototeutukseen

Kieli oppimisen välineenä 2 -verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa kielenkäyttöä kuten graafien tulkitsemista sanallisesti ja esitystilanteiden havainnollistamista esitysgrafiikan muodossa.

Arviointi

Verkkototeutuksen suorittanut saa suoritusmerkinnän S. Jos verkkototeutus jää kesken, opintorekisteriin merkitään KE. Suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ohjeiden mukaan.

Päivitetty: 29.06.2016