Tekstilajit opinnoissa 1

Äidinkieli » Tekstilajit opinnoissa 1

Tervetuloa Tekstilajit opinnoissa 1 -verkkototeutukseen

Tekstilajit opinnoissa 1 -verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavia tekstilajeja kuten referointia ja esseekirjoittamista. Verkkototeutus suoritetaan itsenäisesti ja sille tulee ilmoittautua, koska se opiskelllaan yhden jakson aikana. Tehtävät palautetaan opettajalle alussa sovittavalla tavalla esimerkiksi viikoittain.

Arviointi

Verkkototeutuksen suorittanut saa suoritusmerkinnän S. Jos verkkototeutus jää kesken, opintorekisteriin merkitään KE. Verkkototeutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien verkkototeutuksen tehtävien ohjeidenmukaista tekemistä.

Päivitetty: 29.06.2016