Tekstilajit opinnoissa 2

Äidinkieli » Tekstilajit opinnoissa 2

Tervetuloa Tekstilajit opinnoissa 2 -verkkototeutukseen

Tekstilajit opinnoissa 2 -verkkototeutuksessa harjoitellaan oman osaamisen kielentämistä ja itsereflektointia. Verkkototeutuksessa pidetään oppimispäiväkirjaa ja harjoitellaan raportin tekemistä. Verkkototeutus suoritetaan itsenäisesti tehtäviä tekemällä sekä kommentoimalla muiden opiskelijoiden tekstejä blogissa tai muulla opettajan valitsemalla alustalla.

Arviointi
Tekstilajit opinnoissa 2 -verkkototeutus arvioidaan asteikolla suoritettu (S) tai jos verkkototeutus jää kesken, opintorekisteriin merkitään KE. Verkkototeutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien verkkototeutuksen tehtävien ohjeidenmukaista tekemistä.

Opiskelijalle
Verkkototeutuksessa on viikkotehtävät: puheenvuoroja, kommentteja sekä kirjallisia harjoituksia ja kirjallinen lopputyö. Jotta verkkototeutuksen suorittaminen onnistuisi, sinun tulee noudattaa viikoittaista aikataulua.

Päivitetty: 29.06.2016