Tehtävä 2: Ammattityön raportointi

Äidinkieli » Tehtävä 2: Ammattityön raportointi

Tehtävä 2: Ammattityön raportointi

Laadi kirjallinen raportti oman alasi työtehtävästä tai näytöstä. Käytä raportissa vakioasettelua ja seuraavaa jäsentelyä:

Taustatiedot
- Mikä oli työtehtäväsi?
- Missä työskentelit?
- Kuka oli työskentelyn ohjaajana?
- Oliko tehtävä opintoihin kuuluva harjoitustyö vai näyttö?

Työskentelyn tavoite
- Mitä taitoa harjoittelit tehtävässä?
- Millaiset laatutavoitteet työssä oli?

Valmistautuminen tehtävään
- Mitä alasi termejä ja käsitteitä tehtävään liittyi?
- Millaiset ohjeet sait ennen tehtävää?
- Miten valmistauduit tehtävään?

Työturvallisuus
- Millaisia turvallisuusriskejä työssä oli?
- Miten suojauduit riskeiltä?

Viranomaismääräykset

Välineet ja materiaalit

Selostus työskentelystä vaihe vaiheelta
- Numeroi työskentelysi vaiheet?
- Kuvaile työmenetelmäsi?
- Miten ratkaisit ongelmakohdat?
- Miten otit huomioon ekologiset näkökohdat?
- Muita näkökulmia

Oman työskentelyn arviointi
- Miten asettamasi tavoite toteutui?
- Miten aikataulusi toteutui?
- Missä on parantamisen varaa?
- Mitä teet seuraavalla kerralla toisin?
- Miten neuvoisit aloittelijaa?

Tutustu myös oman alasi työselostuksiin ja raportteihin ja katso mallia myös oppikirjasta Elise Tarkoma: Tehtävänä äidinkieli, sivut 112-113.

Raportin tekemistä jatketaan seuraavissa tehtävissä ja se palautetaan verkkototeutuksen blogiin tehtävän 4 yhteydessä.

Päivitetty: 29.06.2016