Ohjeet verkko-opetukseen

Englanti » Ohjeet verkko-opetukseen

Tässä verkkototeutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa englannin pakollisia ja valinnaisia opintoja.

Pakolliset opinnot:

Kone- ja metallialan ammattienglanti, Working in a metal company

Verkkototeutus tehdään ensisijaisesti opiskelijan työssäoppimimisjakson aikana, mutta voidaan tarvittaessa toteuttaa myös lähiopetuksena. Opinnoissa opitaan kertomaan metallialan yrityksestä ja keskitytään työelämässä tarvittaviin hyödyllisiin sanoihin, sanontoihin ja fraaseihin. Lisäksi harjoitellaan työturvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita englanniksi.

Auto- ja logistiikka-alan ammattienglanti

Verkkototeutus tehdään ensisijaisesti opiskelijan työssäoppimimisjakson aikana, mutta voidaan tarvittaessa toteuttaa myös lähiopetuksessa. Myös yksittäisiä osia verkkototeutuksesta voidaan hyödyntää lähiopetuksessa. Opinnoissa opiskellaan työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Opiskelu on hyvä aloittaa ryhmän lähitapaamisella, jossa sovitaan käytännön asioista.

Ohjeistus tehtävään 1:

Tehtävän tekemiseen valitaan sopiva alusta perustamalla ryhmälle esim. Facebook-ryhmä tai WhatsApp-ryhmä, johon kaikki ryhmän jäsenet liitetään. Samaa ryhmää voidaan käyttää opiskelun ohjaamiseen verkkototeutuksen aikana.

Tehtävä voidaan tehdä joko luokassa opettajajohtoisesti (1) tai opettaja voi määritellä jonkin sopivan ajan, jonka aikana opiskelijat käyvät ”kommentoimassa” tehtävää niin monta kertaa kuin opettajan kanssa sovitaan (2).

Vaihtoehto 1.

 • Opettaja aloittaa ketjun antamalla malliksi yhden tekniikan sanan, suomentaa sen (esim. Piston=mäntä) ja tekee siitä mallilauseen (esim. Piston moves up and down). Mallilauseen lisäksi opettaja antaa samassa viestissä uuden tekniikan alan sanan, mutta EI suomenna sitä.
 • Nopein luokassa vastaa viestiin suomentamalla sanan ja tekemällä siitä taitojensa mukaan mahdollisimman oikein kirjoitetun lauseen. Lisäksi hän antaa samassa viestissä uuden englanninkielisen sanan muiden käytettäväksi vastaavalla tavalla.
 • Jatketaan samalla tavalla.
 • Tehtävän kesto voi vaihdella sen mukaan minkä kokoinen ryhmä on.
 • Harjoituksen alussa voidaan sopia esim. että jokaisen on osallistuttava tehtävään vähintään viidellä lauseella ja sanalla.
 • Tehtävä voi luokassa toimia ”pelinä”, jonka voittaa opiskelija, joka on muodostanut eniten toimivia lauseita ja antanut uusia sanoja.
 • Opettaja kommentoi tehtävän edetessä sanojen ja lauseiden oikeellisuutta.

 

Vaihtoehto 2.

 • Opettaja avaa sovitusti joko Facebook-ryhmän tai WhatsApp-ryhmän (tai muun vastaavan alustan, jos niin sovitaan).
 • Opiskelun aluksi lähitapaamisessa sovitaan ajasta, jolloin viestiketjuun käydään kommentoimassa.
 • Sovitun ajan kuluttua (esim. viikko) opettaja käy tarkistamassa, että opiskelijat ovat kommentoineet ketjuun niin monta kertaa kuin opettajan kanssa on sovittu (esim. viisi kertaa) ja että opiskelijoiden kirjoittamat sanat ja lauseet ovat kielellisesti riittävän oikeellisia.
 • Opettaja aloittaa ketjun antamalla malliksi yhden tekniikan sanan, suomentaa sen (esim. Piston=mäntä) ja tekee siitä mallilauseen (esim. Piston moves up and down). Mallilauseen lisäksi opettaja antaa samassa viestissä uuden tekniikan alan sanan, mutta ei suomenna sitä.
 • Jokainen opiskelijoista käy sovitun ajan kuluessa ”kommentoimassa” viestiketjua suomentamalla toisen opiskelijan antaman sanan ja tekemällä annetusta sanasta taitojensa mukaan mahdollisimman oikein kirjoitetun lauseen. Lisäksi opiskelija antaa samassa viestissä uuden sanan muiden käytettäväksi.
 • Jotta kukaan ei voisi käyttää vain itse entuudestaan tuntemiaan sanoja, sääntönä on, että itse antamiinsa sanoihin ei saa käydä kommentoimassa, vaan kommentit jätetään toisten valitsemiin sanoihin.

 

Valinnaiset opinnot:

Explore and Express! Englannin projektityö

Valinnaisopinnoista voi suorittaa kolme osaamispistettä. Opinnoissa keskitytään työelämässä tarvittaviin hyödyllisiin sanoihin, sanontoihin ja fraaseihin, sekä tutustutaan myös työnhaussa tarvittaviin asiakirjoihin. Opintojen aikana opiskelijat harjoittelevat myös oman alansa keskeistä sanastoa englannin kielellä.

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan asiakaspalvelun englanti: At your Service!

Verkkototeutus tehdään opiskelijan työssäoppimisjakson aikana. Opinnoissa opitaan kertomaan kahvila- tai pikaruokayrityksestä ja keskitytään asiakaspalvelussa tarvittaviin hyödyllisiin sanoihin, sanontoihin ja fraaseihin. Lisäksi opitaan ruokalistasanastoa englanniksi ja harjoitellaan vastaamaan kohteliaasti asiakkaan kysymyksiin.

Yleistä:

Useat tehtävät koostuvat yhdestä tai useammasta pienemmästä osasta, joista jokainen tulee tehdä kokonaan. Kukin tehtävä tehdään ja palautetaan annetun aikataulun rajoissa. Opettaja pystyy määrittämään osien aikataulun ja tehtävien palautuspäivät. Aikataulu on suunniteltu niin, että joka viikko tehtäväksi tulee keskimäärin yksi tehtävä, mutta tarvittaessa aikataulu voidaan määrittää opiskelijoiden mukaan.

Opinnot kannattaa aloittaa lähiopetuskerralla eli ryhmän tapaamisella, joilloin opettaja pääsee esittelemään opiskelijoille tehtävien rakenteen sekä aikataulun. Näin opettaja pääsee tutustumaan myös opiskelijoihin ennen verkko-opintojen alkua.

Henkilökohtainen ohjaus ja opettajan ja opiskelijoiden välinen kommunikaatio tapahtuu pääasiallisesti alussa sovittavalla alustalla. Osa tehtävistä voidaan palauttaa henkilökohtaisesti opettajalle esim. sähköpostilla ja osalle tehtäviä luodaan yhteinen keskustelu alusta esim. Facebookin suljettu keskusteluryhmä tai luokan oma blogi. Tehtävät palautetaan kyseiselle alustalle, jossa opiskelija voi kysellä opettajalta myös kysymyksiä ja apua mm. tehtävien tekemiseen liittyen ja kommentoida toisten opiskelijoiden tuotoksia. Monet tehtävät vaativat yhteistyötä ja jokaisen opiskelijan osallisuutta, joten on tärkeää, että kukin opiskelija osallistuu keskusteluihin ja tehtävien tekoon aktiivisesti.

Päivitetty: 05.07.2016