Opiskeluprosessi

Englanti » Opiskeluprosessi

Englannin verkkototeutuksissa useat tehtävät koostuvat yhdestä tai useammasta pienemmästä osasta, joista jokainen tulee tehdä ja palauttaa annetun aikataulun rajoissa. Opiskelun aluksi sovitaan aikataulu ja palautuspäivät. Joka viikko tehtäväksi tulee keskimäärin yksi tehtävä, mutta koska osa tehtävistä vaatii enemmän työtä kuin toiset tehtävät, aikataulu voidaan määrittää opiskelijoiden mukaan.

Opinnot aloitetaan tapaamisella, jossa esitellään opintojen rakenne ja ohjeet tehtävien suorittamiselle. Opettaja ilmoittaa tapaamisajankohdan ja paikan ennen opiskelun alkua. Henkilökohtainen ohjaus ja opettajan ja opiskelijoiden välinen kommunikaatio tapahtuvat pääasiallisesti alussa sovittavalla alustalla. Jokainen tehtävä palautetaan kyseiselle alustalle tai muulla sovitulla tavalla. Kyseisellä alustalla voit kysellä opettajalta myös kysymyksiä ja apua mm. tehtävien tekemiseen liittyen ja kommentoida toisten opiskelijoiden tuotoksia. Monet tehtävät vaativat yhteistyötä ja jokaisen opiskelijan osallisuutta, joten on tärkeää, että osallistut keskusteluihin ja tehtävien tekoon aktiivisesti.

Pakollisten opintojen sisällön löydät Opiskelijalle-alasvetovalikosta kohdasta englanti, pakolliset. Vastaavasti valinnaisten opintojen sisällöt löytyvät englanti, valinnaiset -kohdasta.

Lisätietoja:

Arja Voss
arja.voss@eduvantaa.fi

Sirpa Lehtola
sirpa.lehtola@eduvantaa.fi

Minna Tamminen
minna.tamminen@eduvantaa.fi

Halutessasi opiskella englannin verkkototeutuksia, voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan.

Päivitetty: 05.07.2016