1.2 My workplace

Englanti » 1.2 My workplace

My workplace

Tässä osiossa etsitään tietoa omasta työssäoppimispaikasta. Tarkoituksena on tutustua omaan työpaikkaan liittyviin käsitteisiin ja sanastoon englanniksi.

Exercise: Ota selvää tulevasta työssäoppimispaikastasi. Löydät tietoa esimerkiksi internetistä. Vastaa kysymyksiin tai kirjoita raportti englanniksi. Valmis työ jätetään Fronterin palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

1. What is the name of the company?
2. In which field does the company work?
3. How old is the company? / When was it founded?
4. Who is the managing director of the company?
5. In which countries does it operate?
6. How many employees does it have?
7. Name the main products of the company.
8. Find the logo or pictures of the company.
9. Add other information that you find relevant.

Päivitetty: 05.07.2016