Kone- ja metalliala: 5. Learning diary

Englanti » Kone- ja metalliala: 5. Learning diary

Tässä osiossa pidetään oppimispäiväkirjaa tai tehdään videopäiväkirja työssäoppimisjakson ensimmäiseltä viikolta tai yhdeltä viikolta oppilaitoksessa. Samalla opitaan kuvailemaan työympäristöä ja työtehtäviä.

Valitse tehtävä 5. a) tai 5. b). Vastaa esimerkiksi kysymyksiin: What have you done during this week?, What did you learn? Have you enjoyed your work? Palauta työ Fronterin palautuskansioon tai muulle sovitulle alustalle.

5. a) Kirjoita englanniksi oppimispäiväkirja ensimmäiseltä työssäoppimisviikolta tai yhdeltä viikolta oppilaitoksessa. Liitä mukaan valokuvia tai piirustuksia. Esimerkkejä päiväkirjasta löydät linkeistä: A learning diary  ja  A learning diary with pictures 

TAI

5. b) Kerro videolla englanniksi työssäoppimisviikostasi, työpaikasta, työtehtävistä ja jos mahdollista näytä ja kuvaile tekemisiäsi tuotteita videolla. Esimerkin videopäiväkirjasta löydät esimerkiksi YouTubesta, Stanley Thomson: My Work Experience Diary

Päivitetty: 05.07.2016