1.5 Job interview

Englanti » 1.5 Job interview

A job interview

Tässä osiossa keksitään kysymyksiä työpaikkahaastattelua varten. Samalla harjoitellaan haastattelutilanteita ja kertomaan itsestä sujuvasti englanniksi. Tee molemmat tehtävät ryhmätyönä.

Exercises

a) Fronterin keskustelupalstalle tai muulle alustalle kirjoitetaan yhdessä englanniksi kysymyksiä työpaikkahaastatteluun. Keksikää vähintään 10 kysymystä, jotka haastattelija voisi esittää työhaastattelussa, esim. Why did you apply for this job? What kind of education do you have?

b) Skypen välityksellä tai matkapuhelimella tehdään englanniksi haastattelutilanne, jossa työnantajaa esittävä opiskelija esittää kysymyksiä ja keskustelee työnhakijoiden kanssa. Apuna voidaan käyttää edellisen tehtävän kysymyksiä ja englanniksi kirjoitettuja työpaikkahakemuksia. Haastateltavina voi olla esim. 2-3 henkilöä. Muut voivat kommentoida ja auttaa valitsemaan sopivimman henkilön työhön. 

Päivitetty: 05.07.2016