Hotelli-, ravintola- ja catering-ala: 2. My on-the-job learning place

Englanti » Hotelli-, ravintola- ja catering-ala: 2. My on-the-job learning place

Tässä osiossa etsitään tietoa työssäoppimispaikastasi. Tarkoituksena on oppia omaan työpaikkaan liittyviä käsitteitä ja sanastoa englanniksi. Lisäksi opitaan hakemaan tietoa ja kertomaan kahvila- tai pikaruokayrityksestä.

2. Ota selvää työssäoppimispaikastasi. Voit haastatella työnantajaasi, esimiestäsi tai työkaveriasi englanniksi. Voit myös mahdollisesti löytää tietoa yrityksestä internetistä. Vastaa kysymyksiin englanniksi tai tee video haastattelusta. Valmis työ jätetään Fronterin palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

  1. What is the name of the café?
  2. Where is it situated?
  3. How old is the café?
  4. Who is the manager of the café?
  5. How many customer seats (or tables) does the café have?
  6. How many employees does it have?
  7. Does the café have a special theme? What is it?
  8. What are the opening hours?

Päivitetty: 15.03.2016