Tehtävä 1: sanasto ja lauseenmuodostus

Englanti » Tehtävä 1: sanasto ja lauseenmuodostus

RYHMÄTYÖ

Tämän tehtävän tavoitteena on opiskella tekniikan sanastoa ja lauseiden tekemistä.

Tee tehtävä opiskelun alussa sovitulla tavalla (vaihtoehto 1. tehdään yhdessä luokassa tai vaihtoehto 2. tehdään some-ryhmässä).

Kuva: Minna Tamminen
Kuva: Minna Tamminen

 

Vaihtoehto 1. tehdään yhdessä luokassa

  • Opettaja aloittaa ketjun antamalla malliksi yhden tekniikan sanan, suomentaa sen (esim. Piston=mäntä) ja tekee siitä mallilauseen (esim. Piston moves up and down). Mallilauseen lisäksi opettaja antaa samassa viestissä uuden tekniikan alan sanan, mutta EI suomenna sitä.
  • Nopein luokassa vastaa viestiin suomentamalla sanan ja tekemällä siitä taitojensa mukaan mahdollisimman oikein kirjoitetun lauseen. Lisäksi hän antaa samassa viestissä uuden englanninkielisen sanan muiden käytettäväksi vastaavalla tavalla.
  • Jatketaan samalla tavalla
  • Tehtävä voi luokassa toimia ”pelinä”, jonka voittaa opiskelija, joka on muodostanut eniten toimivia lauseita ja antanut uusia sanoja.
  • Opettaja kommentoi tehtävän edetessä sanojen ja lauseiden oikeellisuutta.

 

Vaihtoehto 2. tehdään some-ryhmässä

  • Kurssin aloitustapaamisessa sovitaan ajasta, jolloin viestiketjuun käydään kommentoimassa.
  • Opettaja aloittaa ketjun antamalla malliksi yhden tekniikan sanan, suomentamalla sen (esim. Piston=mäntä) ja tekemällä siitä mallilauseen (esim. Piston moves up and down). Mallilauseen lisäksi opettaja antaa samassa viestissä uuden tekniikan alan sanan, mutta ei suomenna sitä.
  • Jokainen opiskelijoista käy sovitun ajan kuluessa ”kommentoimassa” viestiketjua suomentamalla toisen opiskelijan antaman sanan ja tekemällä annetusta sanasta taitojensa mukaan mahdollisimman oikein kirjoitetun lauseen. Lisäksi opiskelija antaa samassa viestissä uuden sanan muiden käytettäväksi.
  • Jotta kukaan ei voisi käyttää vain itse entuudestaan tuntemiaan sanoja, sääntönä on, että itse antamiinsa sanoihin ei saa käydä kommentoimassa, vaan kommentit jätetään toisten valitsemiin sanoihin.
  • Sovitun ajan kuluttua (esim. viikko) opettaja käy tarkistamassa, että opiskelijat ovat kommentoineet ketjuun niin monta kertaa kuin opettajan kanssa on sovittu (esim. viisi kertaa) ja että opiskelijoiden kirjoittamat sanat ja lauseet ovat kielellisesti riittävän oikeellisia.

Päivitetty: 30.03.2016