Tehtävä 2: Tekstin kirjoittaminen ja esitelmä

Englanti » Tehtävä 2: Tekstin kirjoittaminen ja esitelmä

Tehtävässä on oma vaihtoehtonsa sekä auto- että logistiikka-alalle.

Tavoitteena on harjoitella sekä yleiskielen että oman erikoisalan kielen sanastoa sekä kielen käyttämistä.

Tee tehtävä huolellisesti. Tehtävässä arvioidaan kirjallista ja suullista kielitaitoa, käyttämääsi yleiskieltä ja oman alasi erityissanaston käyttöä. 

Kuva: Minna Tamminen
Kuva: Minna Tamminen

Tehtävä: Tee kuvitteellisen työpaikan viikkopalaveriin PowerPoint-esitys (a) ja suullinen esitys (b) asiakkaan autossa tai muussa valitussa kohteessa olevasta viasta. 

 • Ota valokuva jostain teknisestä laitteesta, jossa on jotain vikaa. Huomaa, että valokuva on tarkoitettu havainnollistamaan vikaa, eli siinä täytyy olla mahdollisimman PALJON YKSITYISKOHTIA, joista voit kertoa. Esim. tilanne, jossa vikana on tyhjentynyt akku ei siis riitä, vaan kerrottavaa täytyy olla enemmän.
 • Esimerkki: Voit kertoa esim. viallisesta moottorista tai jostain auton osasta, jossa on vikaa. Yhtä hyvin kuvassa voi näkyä kolarissa kolhiintunut ajoneuvo.

Autoala: Työpaikan palaverissa keskustellaan tulevalle viikolle aikataulutettavista töistä. Tehtäväsi on esitellä asiakkaan autossa oleva vika ja ehdottaa miten se pitäisi korjata (mitä osia pitäisi hankkia, mitkä ovat korjauskustannukset jne.). 

Logistiikka-ala: Työpaikan palaverissa keskustellaan laitteessa tai kohteessa olevasta viasta. Kuvaile vikaa jossain valitussa laitteessa tai kohteessa, vaikkapa virheellistä kuorman lastausta tai sitomista. Myös rekkoihin ja linja-autoihin liittyvät viat sopivat. 

a) Kirjallinen esitys, PowerPoint:

Keksi työllesi pääotsikko, joka kuvaa tehtävää työtä. Kirjoita työhön seuraavat kolme alaotsikkoa, joiden alle kirjoitat tekstin:

 • What is this?
  Tämän otsikon alla kerro mahdollisimman paljon yksityiskohtia kuvasta; esim. mitä osia kuvassa näkyy. Tällä tavoin pääset osoittamaan opettajalle omaa kykyäsi käyttää englannin kieltä (yleiskieltä ja oman alan sanastoasi).
 • What is the problem?
  Tämän otsikon alla kerro mikä valitsemassasi kohteessa on vikana. Kerro mahdollisimman paljon yksityiskohtia.
 • How do we plan to fix the problem?
  Tämän otsikon alla kerro mitä vialle/asialle pitäisi tehdä, jotta sen saisi korjattua. Jos haluat antaa vialle kustannusarviota, voit kirjoittaa myös sen tämän otsikon alle.

 

Kirjallisen työn täytyy olla riittävän kattava: tekstiä pitää olla ainakin 4-5 PowerPoint –dian verran (täysinäisiä sivuja).

Teksti kannattaa kirjoittaa word-tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen, sillä ohjelmassa on mahdollisuus tarkistaa kielen oikeinkirjoitus ja kielioppivirheet. Käytä avuksi myös sanakirjaa. Siirrä tekstisi PowerPointiin vasta kun olet kirjoittanut tekstin valmiiksi ja tarkistanut sen mahdollisimman hyvin. Kun työ on valmis, voit palauttaa sen opettajan ohjeistamalla tavalla.

b) Suullinen esitys

Valmistele suullinen esitys niin, että et lue sitä suoraan PowerPointilta, vaan yritä kertoa asia hieman toisin. Videokuvaa suullinen esityksesi ja palauta video opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Mukaan liitettävän videon pituus tulee olla noin 3-5 minuuttia.

Apuvälineet:

 • Kännykkäkameran videotoiminto
 • sanakirja (esim. netistä löytyvä ilmainen sanakirja: sanakirja.org, voit käyttää myös muita)
 • word-tekstinkäsittelyohjelma, jonka avulla opiskelija voi tarkistaa itse kirjoittamansa tekstin kieliasun ja oikeinkirjoituksen alustavasti itse ja harjoitella samalla kyseisten työkalujen käyttöä työelämän kielenkäyttötilanteita varten.
 • Power Point –ohjelma, johon kirjoitat tekstin ’puhtaaksi’ ja johon liität ottamasi kuvan (esim. kännykän videotoiminto, jolla videokuvaat esityksesi ennen kuin lähetät sen arvioitavaksi opettajalle.

Päivitetty: 30.03.2016