2.3 Interview at work

Englanti » 2.3 Interview at work

An interview at work

Tässä osiossa opetellaan tekemään työpaikkaan ja työtehtäviin liittyviä kysymyksiä englanniksi.

Exercise:

Haastattele englanniksi työnantajaasi, esimiestäsi tai työkaveriasi, noin 10 kysymystä. Voit pyytää haastateltavaa esittelemään itsensä, kertomaan työtehtävistään, kuinka kauan on ollut töissä jne. ”Can you tell me something about yourself?” ”What is your job here?””How long have you worked here?”  Palauta kysymykset ja vastaukset Fronterin palautuskansioon kirjallisessa muodossa tai äänitettynä/kuvattuna. Voit katsoa seuraavan haastatteluvideon ennen tehtävän aloittamista: An interview at work

Päivitetty: 05.07.2016