Arviointi

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto » Arviointi

Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto on Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon osa-alueen sisältö. Se kuuluu Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnon osaan. Opinnon osaamistavoitteet on esitetty alla, ja koko osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ovat nähtävissä kokonaisuudessaan myös täältä.

Opiskelija

  • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
  • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta-ja työkykyään
  • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
  • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
  • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
  • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
  • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua

Kokonaisuus Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto arvioidaan arvosanalla 1-3.

Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto -sisällöstä (verkkototeutus) saat S-merkinnän (suoritettu).

Päivitetty: 01.10.2017