Ohjeet verkko-opetukseen

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto » Ohjeet verkko-opetukseen

Verkkototeutus suositellaan aloittamaan opiskelijan/opiskelijoiden alkutapaamisella, jolloin ohjataan verkkosivun käytössä ja liitytään Facebook-ryhmään tms. kommentointialustaan.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu pääosin sähköisesti sopimallanne tavalla. Tehtävien suuren määrän takia yksinkertaisinta on, että tehtävät palautetaan yhdellä kertaa. Arvioiva opettaja voi kuitenkin halutessaan antaa eri teemoille omat palautusajat. Tämä tietysti vähentää kerralla tulevaa työtaakkaa tehtävien tarkistuksessa.

Jos haluat käyttää valmista palautuslomaketta, voit pyytää tunnukset vastuuopettajalta verkkototeutuksen sähköpostiosoitteeseen. Tällöin saat tehtävät Google Formsin kautta.

Lopuksi on hyvä sopia loppu-/arviointikeskusteluaika.

Toteutus arvioidaan normaalien arviointikäytäntöjen mukaan. Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto 1 osp S-merkinnällä ja Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto 2 osp arvosanalla 1-3. Jokaisella teemalla on yhtä suuri painoarvo arvioinnissa.

Päivitetty: 04.05.2016