Teema 4. Riippuvuus ja tupakointi

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto » Teema 4. Riippuvuus ja tupakointi

Tupakointi on riippuvuusoireyhtymä. Siihen liittyy erittäin vahvan tapariippuvuuden ja fyysisen nikotiiniriippuvuuden lisäksi muitakin riippuvuuden muotoja, jotka osaltaan vahvistavat ja ylläpitävät tupakointia. Näitä ovat yhteenkuuluvuutta vahvistava sosiaalinen riippuvuus ja tunnereaktioihin liittyvä psyykkinen riippuvuus.

Riippuvuus -teemassa keskitytäänkin tässä toteutuksessa tupakoinnin haittoihin. Tavoitteena on ymmärtää miten tupakointi vaikuttaa kehoon ja terveyteen hitaasti, mutta varmasti.

Tupakoinnin vaikutuksiin voit tutustua sivustolla www.röökikroppa.fi

 

 

tobaccobody_a4_aotw

Vastaa seuraaviin kysymyksiin käyttäen apuna www.röökikroppa.fi -sivustoa.

1. Mitä tupakka tekee iholle?
2. Mitä tupakka tekee hengityselimistölle?
3. Mitä tupakka tekee suun terveydelle?
4. Mitä tupakka tekee hiuksille?
5. Mitä tupakka tekee kynsille?
6. Mitä tupakka tekee aineenvaihdunnalle?
7. Mitä tupakka tekee sikiölle?
8. Mitä tupakka tekee sukupuolielimille ja -elämälle?
9. Mitä tupakka tekee sisäelimille ja vatsalaukulle?
10. Mitä tupakka tekee verisuonille?
11. Miten itse työnantajana suhtautuisit tupakoivaan työntekijään?

PALAUTUS: Vastaukset palautetaan sähköisessä muodossa opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Päivitetty: 21.04.2017