Opiskeluprosessi

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto » Opiskeluprosessi

Halutessasi opiskella Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto -verkkototeutuksen ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaasi. HUOM! Jos suoritat toteutusta työssäoppimisen aikana, sinun on mahdollisuus suorittaa hieman laajempi kokonaisuus (myös liikuntaa) integroituna. Tällöin kurssin alussa luodaan blogi, jonne teet tehtävät ja voit pitää muutenkin päiväkirjaa oppimastasi. Muista siis mainita tästä arvioivalle opettajallesi!

Toteutuksen alussa sovitaan tapaaminen, jolloin annetaan tarkemmat ohjeet tehtävien suorittamiselle ja opiskelija voi esittää kysymyksiä. Henkilökohtainen ohjaus sekä opettajan ja opiskelijoiden välinen kommunikaatio tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti.

Jokainen tehtävä tulee tehdä ja palauttaa annetun aikataulun rajoissa. Alussa sovitaan kunkin toteutuksen aikataulu, palautuspäivät ja palautustavat.

Tehtävät palautetaan sähköisessä muodossa sovitulle alustalle. Suositus on, että tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Teemat eivät kuitenkaan suoraan linkity toisiinsa, joten halutessasi voit vaihtaa järjestystä. Ilmoita opettajalle kun olet saanut kaikki tehtävät tehtyä.

Kurssin teemat ovat

  1. Hyvinvointi työssä ja vapaa-ajalla
  2. Liikunta ja lepo
  3. Ravitsemus
  4. Riippuvuus
  5. Ensiapu
  6. Seksuaalisuus
  7. Ergonomia 

Muista laittaa nimi ja ryhmätunnus jokaisen palautuksen yhteyteen.

Päivitetty: 25.04.2017