Lääkkeet

Kemia » Lääkkeet

Osaamistavoite: lääkkeiden turvallinen ja asianmukainen käsittely omassa työssä, mahdollisten haittavaikutusten arviointi ja ehkäisy, lääkejätteen hävittäminen

Alkujaan kaikki sairauksien hoitoon käytetyt aineet olivat peräisin luonnon kasveista, sienistä ja eläimistä. Varsinaista ainetta tai sen toimintamekanismia elimistössä ei tunnettu vaan hoidossa luotettiin perimätietoon ja omaan kokemukseen.

Nykyisinkin lääkeaineita eristetään luonnosta kerätyistä kasveista, vaikka suurin osa lääkeaineista valmistetaankin keinotekoisesti laboratorioissa. Vaikka lopullinen lääke valmistettaisiinkin täysin keinotekoisesti, voivat sen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet olla kasviperäisiä: laboratoriossa kasvista saatua lääkeainetta voidaan muokata siten, että se toimii paremmin johonkin tiettyyn tarkoitukseen kuin suoraan kasvista saatu aine.

Lääkkeiden vaikutusmekanismeja elimistössä on tutkittu hyvin paljon. Koska monet vaikutusmekanismit tunnetaan solu- ja molekyylitasolla, voidaan valmistaa lääkkeitä, jotka vaikuttavat täsmälleen johonkin tiettyyn elimistön häiriötilaan. Tällaisia lääkkeitä kutsutaan täsmälääkkeiksi. Esimerkiksi migreenin hoitoon käytetyt triptaatit ovat täsmälääkkeitä, jotka helpottavat vain migreenistä aiheutuvaa päänsärkyä.

Lääke voi auttaa palauttamaan elimistön häiriötilasta takaisin normaalitilaan esimerkiksi tappamalla häiriötilan aiheuttajan (mikrobilääkkeet) tai korvaamalla jonkin sellaisen aineen, joka elimistöstä jostakin syystä puuttuu (mm. hormonit). Osa lääkeaineista kuitenkin tekee myös jotakin muuta kuin täsmälleen sen, mikä oli tarkoitus: lääkkeillä on myös haittavaikutuksia. Jokaisen uuden lääkeaineen käyttöönottoa edeltää pitkät tutkimukset, joissa yhtenä kohtana on myös havaittujen haittavaikutusten vakavuuden arviointi. Jos lääkkeestä saatava hyöty on kuitenkin suurempi kuin haittavaikutuksista syntyvä haitta, lääke yleensä otetaan käyttöön.

Varsin usein potilaalla on useampi erilainen vaiva, joihin hänelle määrätään hoidoksi lääkkeitä. Potilas syö siis useampaa lääkettä samanaikaisesti. Kuten mitkä tahansa kemialliset yhdisteet, voivat myös lääkkeet reagoida keskenään. Tästä syystä on erittäin tärkeää tietää kaikki lääkkeet tai lääkkeen kaltaiset valmisteet, joita potilas käyttää ennen kuin hänelle määrätään mitään uutta lääkettä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia eivätkä ne välttämättä ilmene jokaisen potilaan kohdalla samanlaisina. Osa lääkkeistä voi kumota toistensa vaikutuksen, osa voimistaa toistensa vaikutuksia ja osa muodostaa yhdessä aivan uusia yhdisteitä, joista voi olla hyvinkin suurta haittaa potilaan terveydelle.

Tehtävä 1: kipulääkkeet

Kipu on elimistön viesti siitä, että kaikki ei ole aivan niin kuin pitäisi. Toisinaan vaivan hoitoon riittää kivun lievitys ja lepo, jolloin käyttöön voidaan ottaa jokin sopivaksi katsottu kipulääke. Mitään kipulääkettä ei kuitenkaan tule käyttää jatkuvasti pitääkseen kivun poissa: jos kipu jatkuu pitkään on sen syy selvitettävä.

Etsi haluamastasi lähteestä (netti, oppikirja tms.) seuraavien aineiden rakennekaavat:

a) asetyylisalisyylihappo, b) parasetamoli, c) ibuprofeeni, d) ketoprofeeni ja e) naprokseeni.

Vertaile rakennekaavoja keskenään. Mitä yhteisiä piirteitä näillä kipulääkkeillä on? Millaisia samankaltaisia rakenteita niissä näkyy? Onko niissä joitakin suuria eroja?

Laadi näistä kuudesta kipulääkkeestä taulukko, josta löytyy seuraavat sarakkeet:

  • ensimmäinen sarake: lääkeaineen nimi (saa laittaa rakennekaavankin näkyville, jos haluat)
  • toinen sarake: rakennekaavojen vertailun tulos (mikä aineessa on samaa kuin muissa, mitä eroa siinä on muihin nähden)
  • kolmas sarake: lääkeaineen käyttötarkoitus (osaa käytetään muuhunkin kuin kivunlievitykseen!)
  • neljäs sarake: lääkeaineen tunnetut haittavaikutukset (yleisimmät, vakavimmat, ei tarvitse luetella kaikkia)
  • viides sarake: esimerkki lääkkeestä, joka sisältää tätä lääkeainetta (esim. ibuprofeenia sisältää Burana®)
  • kuudes sarake: saako tätä lääkeainetta sisältäviä lääkkeitä apteekista reseptittä vai täytyykö sen ostamiseksi olla lääkärin määräys?

Merkitse taulukon alle lähteet, joita tehtävää tehdessäsi pääasiassa käytit.

Palauta valmis taulukko Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Tehtävä 2: Yhteis- ja haittavaikutukset ja toiminta elimistössä

Vain otettu lääke auttaa. Mutta väärin otetusta voi olla suuriakin haittoja. Kaikkien lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta monien lääkkeiden kohdalla ne ovat tiedossa. Tästä syystä lääkäri kirjoittaa lääkemääräykseen varsin tarkasti tiedon siitä, miten tulee toimia, jos potilas joutuu syystä tai toisesta syömään yhtäaikaa kahta sellaista lääkettä, joilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia.

Tässä tehtävässä on kaksi osaa: ensin pohditaan lääkkeiden ottamista ja sen jälkeen otetun lääkkeen toimintaa elimistössä ja siihen liittyviä asioita. Molempien tehtävien vastaukset kirjoitetaan samaan tekstidokumenttiin.

A) Lääkkeiden ottaminen

Alla on esitetty muutama potilaskertomus. Lue kertomukset ja mieti vastauksia kunkin kertomuksen alla oleviin kysymyksiin. Pohdintasi päätteeksi kirjoita lyhyesti millä tavalla itse korjaisit kertomuksissa esiintyvien potilaiden tilannetta. Muista kuitenkin perustella miksi tekisit juuri niin kuin esität tekeväsi!

Lilli:

Toistuvat päänsäryt kiusaavat Lilliä. Lääkäri ei ole löytänyt päänsärkyyn mitään syytä eikä ole niin ollen voinut määrätä mitään erityistä hoitoa niihin. Hetkellisen avun päänsärkyihin tuo Lillin jo jonkin aikaa käyttämä Burana®, mutta seuraavana päivänä päänsärky taas kuitenkin palaa. Lillin on mahdotonta lähteä kouluun, jos hän ei ota aamuisin yhtä tablettia päänsärkylääkettä, koska tietää, että viimeistään ruokatuntiin mennessä päänsärky iskee jälleen.

Kysymys: Mistä Lillin toistuva päänsärky mahdollisesti johtuu?

Elmeri:

Kilpirauhasen liikatoiminta on Elmeriltä hoidettu radiojodihoidolla, minkä seurauksena Elmeri kärsii nyt kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Vajaatoimintaan on hänelle määrätty tyroksiinia 0,1 mg aamuisin (yksi tabletti Thyroxin® 100 mikrog.). Lääkkeen sisältämä vaikuttava aine (levotyroksiininatrium) hajoaa elimistössä noin kuudessa viikossa. Villiä poikamieselämää viettävä Elmeri ei aina muista ottaa tablettiaan, kun ei aina ole aamuisin kotona. Kerran hän huomaa, että lääke on jäänyt ottamatta jo kolmena peräkkäisenä aikaisempana aamuna, joten hän korjaa tilanteen ottamalla kerralla neljä tablettia, jotta unohtuneet annokset tulisi korvattua.

Kysymys: Mitä elimistössä mahtaa tapahtua, kun veren tyroksiinipitoisuus nousee näin äkisti?

Terho:

Terho on päässyt sairaalasta kotiin pallolaajennuksen jälkeen. Hänelle on määrätty Marevan®-lääkitys, jotta sepelvaltimoihin ei muodostuisi uusia tukoksia. Ensimmäisenä yönä kotona naapurissa asuva nuoripari pitää juhlat, jotka jatkuvat pikkutunneille asti, joten Terho nukkuu huonosti. Huonosti nukuttu yö aiheuttaa hänelle päänsärkyä, joten hän etsii kotinsa lääkekaapista jotakin helpottamaan päänsärkyä. Lääkekaapissa on kahta lääkettä: Panadol® ja Aspirin®. Koska Panadol® tuntuu Terhon mielestä lasten lääkkeeltä, hän valitsee lääkkeistä toisen. Päätä tuntuu särkevän niin kovasti, että Terho ottaa suurimman pakkauksen kyljessä sallitun kerta-annoksen saadakseen pikaisen avun särkyynsä.

Kysymys: Mihin vaaraan Terho altistuu ottaessaan särkylääkettä?

Rauni:

Koska Raunille on määrätty monta eri lääkettä, joita tulee ottaa eri määrä kutakin, on hoitaja annostellut lääkkeet valmiiksi dosettiin. Hoitaja on tarkasti neuvonut, että ensimmäiset lääkkeet otetaan heti aamulla ennen aamiaista, toiset päivällä vasta ruoan jälkeen ja kolmannet illalla ennen nukkumaan menoa. Yksi lääkkeistä on sellainen, että sen imeytyminen estyy, jos sen ottamisen yhteydessä juodaan maitoa. Monena päivänä käy niin, ettei Raunilla ole lainkaan ruokahalua, mutta hän syö kuitenkin tunnollisesti kaikki lääkkeensä hoitajan ohjeiden mukaisesti. Jostakin syystä maha kuitenkin menee aivan sekaisin, mistä Rauni valittaa hoitajan tullessa seuraavan kerran käymään.

Kysymys: Mikä voi olla syynä Raunin vatsanväänteisiin? Rauni ei käytä lainkaan maitotuotteita.

B) Lääkeaineen toiminta elimistössä

Lääkäri ei useinkaan tapaa potilastaan joka päivä, joten hän ei voi havaita potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia. Tästä syystä on tärkeää, että potilasta hoitava henkilö huomaa, jos määrätty lääkekuuri ei toimi tai jos se toimii väärin.

Jokaisen lääkkeen vaikutuksen taustalla on kemiallinen reaktio. Toivottu kemiallinen reaktio voi estyä elimistössä erilaisten syiden takia.

1) Lääkeaine ei pääse imeytymään

Suun kautta otettavat lääkkeet imeytyvät elimistöön jostakin kohtaa ruoansulatuskanavaa. Osa imeytyy jo suusta, osa mahasta, osa vasta ohutsuolesta. Jos jokin tekijä estää lääkeaineen imeytymisen, lääkeaine poistuu elimistöstä ulosteen mukana eikä siis pääse lainkaan aiheuttamaan toivottua vaikutusta. Lääkeaineen imeytyminen voi estyä myös siksi, että lääkeaine vapautuu väärässä kohdassa ruoansulatuskanavaa. Jos suusta tai ohutsuolesta imeytymään tarkoitettu lääkeaine päätyy vapautumaan mahassa, se yleensä hajoaa mahahapon vaikutuksesta, jolloin se ei tietenkään voi vaikuttaa toivotulla tavalla.

2) Lääkeaine ei päädy oikeaan paikkaan elimistössä

Imeytynyt lääkeaine leviää elimistössä kaikkialle usein verenkierron mukana. Jos veri ei jostakin syystä pääse kunnolla kiertämään juuri siellä, minne lääkeaineen olisi tarkoitus päätyä, lääkeainetta pääsee kohteeseen vähemmän kuin oli tarkoitus.

3) Lääkeaine ei pääse kosketuksiin kohteensa kanssa

Monet lääkeaineet toimivat niin, että ne tarttuvat kemiallisella sidoksella kiinni kohteeseensa. Kohde voi olla esimerkiksi jokin solun pinnassa oleva reseptori, jolloin lääkeaine joko estää reseptorin normaalin toiminnan tai kiihdyttää sen toimintaa. Kohde voi olla myös paikka, jolla kuuluisi olla jotakin toista ainetta, mutta koska tuota toista ainetta ei elimistössä tautitilan takia ole, halutaan lääkeaineen korvaavan puuttuva aine. Jos reseptori on saavuttamattomissa tai jokin toinen aine on tiellä, ei lääkeaine pääse muodostamaan kemiallista sidosta, joka tarvitaan, jotta lääke millään tavalla vaikuttaisi.

4) Lääkeaineen reaktio kohteensa kanssa on estynyt

Vaikka lääkeaine pääsisikin perille ja löytäisi juuri sen kohdeaineen kuin oli tarkoitettu, lopullinen reaktio voi kuitenkin jäädä tapahtumatta. Elimistön lämpötila voi olla väärä tai ehkä reaktio vaatii vielä jonkin kolmannenkin osapuolen läsnäoloa tapahtuakseen.

Alla on esitetty muutama tapaus, missä lääkeaine ei selvästikään toimi tarkoitetulla tavalla. Lue kertomukset ja päättele, mistä lääkkeen virheellinen toiminta voisi johtua. Kirjoita päätelmäsi samaan tekstidokumenttiin kuin edellisen tehtävän vastauksesi.

Myrsky:

Antibiootit vaikeaan korvatulehdukseen määrännyt lääkäri on varmistanut, ettei antibiootilla ole yhteisvaikutuksia muiden Myrskyn käyttämien lääkkeiden kanssa. Lääke saa Myrskyn voimaan huonosti, mutta kuuliaisesti hän syö lääkekuurin loppuun, vaikka kuinka oksettaisi. Kuurin loputtua korvatulehdus ei ole helpottanut lainkaan.

Pilvi (ratkaisuun tarvitset alkuaineiden jaksollista järjestelmää!):

Työpaikallaan Pilvi käsittelee tuotteita palontorjuntakemikaaleilla, jotka sisältävät myrkyllistä bromia. Pilvi tuntee usein itsensä väsyneeksi ja voimattomaksi, ja pohdiskelee olotilaansa mainiosti voivan työkaverinsa kanssa. Työkaveri ehdottaa, että Pilvikin alkaisi syödä paljon merikalaa ja erityisesti merilevää, jotta saisi varmasti kylliksi jodia, mutta molemmat ovat Pilville kauhistus. Koska väsymys ei helpota, Pilvi menee lääkäriin. Hänellä todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta, ja siihen määrätään lääkitykseksi tyroksiinia. Tyroksiinihoito ei kuitenkaan tunnu oikein auttavan vaan väsymys ja voimattomuus jatkuvat.

Lumi:

Lääkäri on määrännyt Lumille vahvaa monivitamiinivalmistetta vakavaan vitamiinien puutokseen. Vitamiinivalmiste on helppo ottaa, koska se on muotoiltu pitkulaiseksi tabletiksi, jossa täyteaineena on maitosokeri, joten se ei edes maistu pahalta. Lumi ottaa lääkärin määräyksen mukaisen määrän tabletteja joka päivä, mutta hänen kuntonsa ei ala kohentua. Puutostila tuntuu vain pahentuvan ja kaiken lisäksi Lumi valittaa ruoansulatusvaivojen lisääntyneen.

Tuisku:

Tuiskulle määrätty pitkäaikainen päiväannos lääkettä on 125 mg. Lääkäri on kirjoittanut reseptin kahdelle eri vahvuiselle enterotabletille: 50 mg ja 25 mg. Ohjeistuksen mukaan Tuiskun tulee ottaa kerralla kaksi tablettia 50 mg:n purkista ja yksi tabletti 25 mg:n purkista. Lääkkeet kuluvat eri tahtia, joten pian Tuiskun tulee hakea apteekista lisää 50 mg:n tabletteja. Jonkin ajan päästä käy niin, että 25 mg:n tabletit loppuvat. Tuisku on juuri silloin mökillä viettämässä hiihtolomaa, joten hän ei lähde apteekkiin vaan järkeilee, että puolittamalla 50 mg:n tabletin hän saa kaksi 25 mg:n tablettia. Niinpä hän ottaa tuon viikon ajan lääkkeeksi 2 ja ½ tablettia 50 mg:n purkista. Viikon loppupuolella hänestä alkaa tuntua, että tauti on päässyt jotenkin pahentumaan ikään kuin lääkkeellä ei enää olisikaan sellaista tehoa kuin aikaisemmin.

Palauta tekstisi Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Tehtävä 3: Lääkejätteen hävittäminen

Lääkkeiden teho perustuu niiden oikealle käytölle. Oikeaan käyttöön kuuluu osana myös käyttämättä jääneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen. Yksikään apteekista tuotu lääke ei kuulu roskiin.

Valmistava tehtävä a)

Tutustu kotona syntyvän lääkejätteen oikeaoppiseen hävittämiseen esimerkiksi jonkin apteekin kotisivulla. Huomaa, että erilaisia lääkkeitä koskevat erilaiset ohjeet!

Valmistava tehtävä b)

Mikään lääkeaine ei imeydy täydellisesti, joten osa lääkeaineesta päätyy aina virtsan tai ulosteen mukana viemäriin ja sitä kautta ympäristöön. Eivätkä kaikki ihmiset hävitä vanhentuneita tai tarpeettomiksi käyneitä lääkkeitään määräysten mukaisesti vaan laittavat ne roskiin, mistä ne päätyvät kaatopaikalle ja sitä kautta ympäristöön. Selvitä millaisia seurauksia sillä on, että lääkeaineita pääsee ympäristöön.

Varsinainen tehtävä:

Laadi tietoisku kotona syntyvän lääkejätteen hävittämisestä ja siitä, mitä seuraa, jos lääkejätteitä ei hävitä oikein. Voit tehdä tietoiskusi haluamaasi muotoon: se voi olla vaikka PowerPoint-esitys (vain muutama dia!), se voi olla juliste (jos tahdot tehdä sen käsin, skannaa se sähköiseen muotoon palautusta varten tai sovi opettajan kanssa sen palauttamisen tavasta), se voi olla video (voit pyytää videon kuvaamiseen apua kaverilta) tai äänite, ihan kuinka haluat.

Palauta tietoiskusi Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Päivitetty: 27.06.2016