Ravintoaineiden kemia

Kemia » Ravintoaineiden kemia

Osaamistavoite: ihmiselle välttämättömien alkuaineiden ja yhdisteiden merkitys elimistössä ja näiden aineiden saannin huomioiminen omassa työssä

Ihmiset koostuvat pääosin vedestä ja orgaanisista yhdisteistä, jotka ovat rakentuneet hiilestä, vedystä, hapesta ja typestä. Näiden orgaanisten yhdisteiden muodostamiseen tarvitsemansa alkuaineet ihminen saa syömästään ravinnosta: hiilihydraateista, proteiineista, rasvoista ja vitamiineista.

Pelkästään hiili, vety, happi ja typpi ei riitä pitämään ihmistä terveenä. Lisäksi ravinnosta on saatava erilaisia kivennäis- ja hivenaineita. Vaikka näitä aineita tarvitaankin päivittäin hyvin pieniä määriä, niiden puutokset aiheuttavat vakavia terveyshaittoja.

Koska ihminen saa kaikki elossa ja terveenä pysymiseen tarvittavat aineet ravinnostaan, ei ole yhdentekevää kuinka ruoka-aineita säilytetään tai kuinka niitä käsitellään ruoanvalmistuksen yhteydessä.

Tehtävä 1: Proteiinit

Proteiinit eli valkuaisaineet ovat makromolekyylejä: ne ovat kooltaan suuria (useita tuhansia atomeja) ja monimutkaisia molekyylejä. Yleensä ei ole tarpeen tietää makromolekyylin yksityiskohtaisen tarkkaa rakennetta vaan riittää tietää millaisista pienemmistä molekyyleistä tuo makromolekyyli on muodostunut.

Tehtäväsi on selvittää proteiineihin liityen seuraavat asiat:

  • Mistä proteiinit muodostuvat?
  • Mikä merkitys on proteiinien mutkikkaalla rakenteella (tavalla, miten se on laskostunut tai kietoutunut kasaan)
  • Mitä denaturoituminen tarkoittaa proteiinien yhteydessä? Mitä silloin tapahtuu ja miksi?

Esitä selvityksesi tulos haluamassasi sähköisessä muodossa (tekstidokumentti, miellekartta, taulukko tai muu mieleisesi muoto) ja palauta se Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Tehtävä 2: Kivennäis- ja hivenaineet

Selvitä, mitkä ovat ihmiselle välttämättömät kivennäis- ja hivenaineet ja mihin niitä elimistössämme tarvitaan. Laadi aiheesta taulukko, jonka ensimmäisessä sarakkeessa on alkuaineen nimi, toisessa sen kemiallinen merkki ja kolmannessa selitys sen merkityksestä elimistölle. Taulukosta tulee löytyä kaikki 7 välttämätöntä kivennäisainetta ja vähintään 7 hivenainetta (tärkeitä hivenaineita on enemmän, mutta valitse 7 mielestäsi tärkeintä).

Palauta valmis taulukko Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Tehtävä 3: Vitamiinit

Vitamiini kuuluvat nimensä mukaisesti amiineiksi kutsuttuihin orgaanisiin yhdisteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa vitamiineissa on funktionaalisena ryhmänä amiiniryhmä NH2. Ihmisen terveydelle vitamiinit ovat välttämättömiä. Osa vitamineista on rasvaliukoisia, joten ne varastoituvat elimistöön. Toiset vitamiinit ovat vesiliukoisia, joten ne eivät pysty varastoitumaan elimistöön, minkä takia niitä täytyy saada sopiva määrä ravinnosta päivittäin.

Selvitä vesiliukoisten vitamiinien lähteet eli ruoka-aineet, joissa niitä on paljon. Sen jälkeen laadi muita alasi opiskelijoita varten ohjeet, joista selviää, miten näitä ruoka-aineita tulee säilyttää, jotta vitamiinit säilyisivät mahdollisimman hyvin. Merkitse ohjeisiin myös se, miten nämä ruoka-aineet olisi suositeltavaa valmistaa ruoaksi niin, että vitamiinipitoisuus pysyisi mahdollisimman korkeana. Voit antaa ohjeet tekstinä tai taulukkona tai jossakin muussa mielestäsi helposti luettavassa muodossa.

Palauta valmiit ohjeet haluamassasi sähköisessä muodossa Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Päivitetty: 27.06.2016