Muovit

Kemia » Muovit

Osaamistavoite: oman alan kannalta keskeisten muovituotteiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työtehtävissä, käytöstä poistettujen muovituotteiden asianmukainen hävittäminen

Muovi on yksi raaka-aine, josta voidaan valmistaa erilaisia tuotteita hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Eri käyttötarkoituksia varten tulee valita erilainen muovi, jotta lopputulos olisi toimiva. Ympärillämme on asioita, joita ei olisi koskaan valmistettu, jos muovia ei olisi keksitty. Tällaisia tuotteita ovat niinkin jokapäiväiset esineet kuin filmit ja CD- ja DVD-levyt ja kannettavat tietokoneet. Muovit ovat mahdollistaneet myös ihmisten varaosien valmistamisen, mikä on varmasti kasvava ala 3D-printtereiden kehittymisen myötä.

Muovit ovat siis tarpeellisia jokapäiväisessä elämässämme. Mutta muoveista voi syntyä myös ongelmia aivan samoin kuin kaikista muistakin tuotteista. Muovi ei maadu eli se ei hajoa luonnossa vaan jää täyttämään kaatopaikkoja. Monien muovilaatujen valmistamisessa käytetään myös erittäin myrkyllisiä kemikaaleja, joiden jäämiä voi haihtua muovista vielä valmistettua tuotetta käytettäessä.

Tehtävä 1: Perustietoja muoveista

Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Palauta vastauksesi Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan. Voit käyttää haluamiasi lähteitä, mutta muista varmistua lähteen luotettavuudesta! Tässä tehtävässä ei tarvitse kirjoittaa lähdettä näkyviin.

 1. Millaisista erilaisista raaka-aineista muoveja voidaan valmistaa?
 2. Mitä ovat kertamuovit? Entä kestomuovit? Miten ne eroavat toisistaan?
 3. Mitä tarkoittaa polymerointi?
 4. Miksi muoveissa käytetään täyteaineita? Entä apuaineita?
 5. Voiko muovituotteen, jossa on merkintä PET, laittaa energiajätteeseen? Entä tuotteen, jossa lukee PVC? Tai tuotteen, jossa on merkintä PE-LD?
 6. Onko muovien jatkuvasti lisääntyvä käyttö mielestäsi uhka vai hyvä asia? Perustele kantasi tosiasioilla!

 

Tehtävä 2: Oman alan tärkeät muovit

Autonasentajat tai lentokonemekaanikot kohtaavat työssään toisenlaisia muoveja kuin esimerkiksi lähihoitajat tai tarjoilijat. On tarkoituksenmukaista valmistaa erilaisia muoveja erilaisia käyttötarkoituksia varten, koska muovilaaduilla on omat hyvät ja huonot puolensa.

Valitse 3 omalla alallasi tärkeää muovilaatua ja laadi niistä tietoisku toisille oman alasi opiskelijoille. Tietoiskusi voi olla muodoltaan vaikka PowerPoint-esitys (vain muutama dia!), video (voit pyytää kaveria kuvaajaksi), äänite tai vaikka ihan perinteinen juliste (jos teet sen käsin, skannaa se sähköiseen muotoon palautusta varten, tai sovi opettajan kanssa palauttamisen tavasta erikseen). Voit käyttää luovuuttasi valitessasi tapaa, joka mielestäsi auttaisi toisia oman alasi opiskelijoita oppimaan tämän muoviasian.

Tietoiskun tulee sisältää jokaisesta kolmesta muovista vähintään seuraavat asiat:

 • Mistä raaka-aineesta valitsemasi muovi on valmistettu
 • Miten juuri tuo muovi valmistetaan
 • Mitkä tuon muovin yleiset ominaisuudet ovat
 • Onko tuolla muovilla erityisominaisuuksia
 • Mihin tuota muovia käytetään omalla alallasi
 • Miten voit tunnistaa onko esine valmistettu juuri tuosta muovista

Palauta tietoiskusi Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Päivitetty: 27.06.2016