Yleinen kemia

Kemia » Yleinen kemia

Yleinen kemia on kaikkien alojen opiskelijoille yhteinen osio. Se antaa kemiallisista ilmiöistä perustiedot, joiden osaaminen auttaa sinua hahmottamaan paremmin varsinaisessa työtilanteessa tai ympäristössäsi yleensä esiintyviä kemiallisia tapahtumia ja huomioimaan niistä aiheutuvat vaikutukset.

Suurin osa yleisen kemian sisällöstä on sinulle tuttua jo peruskoulusta. Jos kemia on hyvin muistissasi peruskouluajoilta, näiden tehtävien tekeminen käy kuin tanssi! Jos kemia on syystä tai toisesta päässyt unohtumaan, tehtävät kyllä palauttavat sen mieleesi. Yleisen kemian osiossa tehtäväsivuilla on paljon tekstiä, jotta et joutuisi käyttämään aikaasi siihen, että etsit sen itse jostakin muusta lähteestä. Jos et kuitenkaan ymmärrä asiaa sivuilla annetun materiaalin avulla, käytä vapaasti myös muita tietolähteitä.

Tee tehtävät annetussa järjestyksessä. Myöhemmissä tehtävissä edellytetään, että edellinen on tehty.

Jokaisen tehtäväsivun alussa on kerrottu, mikä on juuri siinä tehtävässä tavoiteltu osaaminen. Osaamistavoite on kirjoitettu näkyville oranssilla. Kohdat, joissa sinun tulee itse tehdä jotakin (eli varsinaiset tehtävät), on otsikoitu pinkillä. Sivujen lopussa on kertaus keltaisella ja tehtävien oikeat vastaukset vihreällä.

Linkit yleisen kemian tehtäviin:

Aineen rakenne ja alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

Kemiallinen reaktio

Hapot ja emäkset

Orgaaninen kemia

Kemikaalien käyttöturvallisuus

Ympäristökemia

Päivitetty: 18.03.2016