Opiskeluprosessi

Kemia » Opiskeluprosessi

Kemian verkko-opintojen aloitus

Kaikki alkaa rohkealla yhteydenotolla opettajaan: minerva.schultz@eduvantaa.fi

Jos et tavoita opettajaa, ota yhteys omaan ryhmänohjaajaasi tai opoon, he neuvovat eteenpäin!

Tekniikan ala: Halutessasi opiskella kemian verkkototeutuksen, ota yhteyttä vastaavaan opettajaan: Mathias Volk (mathias.volk(a)eduvantaa.fi)

Miten opiskelu tapahtuu?

Tekniikan ala

Tehtävät löytyvät Opiskelijalle-valikosta, kohdasta Alakohtaiset tehtävät > Talotekniikan kemia

Pääset tehtäviin myös tästä linkistä: Talotekniikan kemia

Opiskelu aloitetaan lähitapaamisella, jossa sovitaan opiskelun aikataulu ja tehtävien palautukset. Et tarvitse oppikirjaa sisällön opiskeluun vaan tietoa etsitään internetistä.

Muut alat

Verkkototeutuksessa teet tehtäviä varsin itsenäisesti. Osa tehtävistä vaatii valmiin aineiston lukemista, osaan etsit tarvittavat tiedot haluamastasi paikasta unohtamatta löytämäsi tiedon luotettavuuden arvioimista. Oppikirjaa et tarvitse, mutta jos sinulla sellainen valmiiksi on, käytä sitä hyväksesi!

Yhteistyö on sallittu: vaikka olisit verkkototeutuksen ainoa suorittaja, voit kysyä apua muilta. Jokainen tehtävä on ohjeistettu erikseen. Tehtävät löydät jokaisen omalta sivultaan.

Osan tehtävistä tarkistat itsenäisesti: otat siis itse vastuun siitä, että todella opit opetettavan asian, ja ymmärrät saamasi vastaukset. Osa tehtävistä palautetaan opettajalle sähköisessä muodossa. Palautuksesta on aina ohjeet tehtävän lopussa.

Yleisen kemian osiossa tarkastat tehtävät pääsääntöisesti itse kunkin sivun alalaidassa olevien oikeiden vastausten avulla. Muutama tehtävä tulee palauttaa opettajalle. Lisäksi yleiseen kemiaan kuuluu sähköisesti tehtävä monivalintatesti, jonka teet sitten harjoiteltuasi ensin siihen liittyviä asioita itsenäisesti.

Alakohtaisten tehtävien osiosta sinun tulee suorittaa kaksi tai kolme tehtävää. Sovi opettajan kanssa, mitkä tehtävät sopivat parhaiten juuri sinulle oma alasi ja omat mielenkiinnon kohteesi huomioon ottaen. Alakohtaisiin tehtäviin liittyy myös ryhmässä tehtävä yhteinen työ, joka on ohjeistettu omalla sivullaan.

Tehtävät tehdään järjestyksessä, eli yleinen kemia ensin. Ennen kuin aloitat opiskelun, sinun tulee sopia opettajan kanssa aika, jonka sisällä tehtävät suoritat. Tarvittaessa opettaja järjestää sinulle opiskelun aloitukseen lähiopetustunnin, jolla ohjeet ja käytännöt voidaan käydä yhdessä läpi.

Päivitetty: 27.06.2016