Ohjeet verkko-opetukseen

Venäjä » Ohjeet verkko-opetukseen

Venäjän verkkototeutuksesta löytyvät sisällöt Venäjä 1: Venäjän kielen alkeet ja Venäjä 2. Venäjän kielen alkeet (vieraat kielet, B-kieli) kuuluvat Viestintä ja vuorovaikutus -tutkinnon osaan.

Verkkototeutuksen opiskelu on hyvä aloittaa lähitapaamisella, jossa sovitaan käytännön asioista. Sovittavia asioita ovat ainakin:

  • käytettävät oppimisalustat (tehtävissä viitattu esim. Skypen käyttöön, voidaan sopia toisinkin)
  • käytettävä sosiaalisen median alusta
  • tehtävät ja niiden palautusten aikataulut
    • huom. osassa tehtävistä ohjeistetaan tutustumaan ja opiskelemaan sanoja, opettaja voi sopia myös kirjallisista-/videotuotoksista, jotka palautetaan sovitulle oppimisalustalle
  • ohjaamiseen käytettävä sovellus (esim. Facebook-ryhmä, Whatsapp, sähköposti tms.) ja ohjaamisen aikataulut
  • paritöitä varten parien valinta
  • Quizletin käyttö ja tunnusten teko
  • Venäjä 2: tehtävä 2. tekotapa (Skype tms. vai video)

 

Arviointia ja itsearviointia saattaa helpottaa lähitapaaminen opiskelun lopuksi. Tämän voi halutessaan hoitaa toisinkin.

Päivitetty: 05.07.2016