Arviointi

Venäjä » Arviointi

Venäjän kielen alkeet (vieraat kielet, B-kieli) kuuluu Viestintä ja vuorovaikutus -tutkinnon osaan. Tutkinnon osan osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opintopolusta: ePerusteet, Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

Osaamistavoitteiden mukaan opiskelija:

  • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
  • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
  • osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä
  • osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen
  • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

Venäjän opinnot arvioidaan arvosanalla 1-3.

Päivitetty: 05.07.2016