Tehtävä 5: Venäjän kielen perusrakenteet

Venäjä » Tehtävä 5: Venäjän kielen perusrakenteet

Viidennessä tehtävässä käymme läpi venäjän kielen perusrakenteita, jotta sinun olisi helpompi tuottaa puhetta sekä ymmärtää venäjää puhuvia. Tavoitteena on oppia ääntämisen perusteet, ymmärtää miten verbit taipuvat ja muistaa substantiivien suvun muodostuksen säännöt. Lisäksi on hyvä opetella persoonapronominit ja muutamia tärkeitä kysymyssanoja, jotta voisi muodostaa kysymyslauseita.

Substantiivien suku

Venäjän kielessä sanoilla on kolme sukua. Maskuliini, feminiini ja neutri. Tutustu Ylen abitreenisivustolla substantiivin suvun muodostamiseen. Katso pystytkö tehtävän avulla määrittelemään säännön ja tarkista sen jälkeen oikeat vastaukset.

 

Sanan paino

Venäjän kielessä sanan paino vaihtelee, kun meillä suomen kielessä se pysyy aina ensimmäisellä tavulla. Tämä vaikuttaa sanan ääntämiseen. Käy katsomassa Ylen abitreenisivuston linkki, jossa on vähän kertausta sanan suvusta, sekä harjoitus sanan painosta.

 

Verbit

Verbit jaetaan venäjän kielessä kahteen ryhmään: ketjuihin ja vitjoihin. Käy tutustumassa sääntöön Opetushallituksen Etälukion venäjän kielen kurssin sivuilla.

 

Kysymyssanat ja persoonapronominit

Harjoittele vielä lopuksi kysymyssanoja ja persoonapronomineja seuraavissa tehtävissä.

Kysymyksen voit muodostaa venjän kielessä kahdella tavalla.

  1. Aloitat kysymyksen joko kysymyssanalla: Где магазин? (Missä on kauppa?)
  2. Tai intonaation avulla, jolloin intonaatio nousee loppua kohti: Это магазин? (Onko tämä kauppa?)

Käy lopuksi vielä tekemässä kolme kysymystä sosiaalisen median alustalle ja vastaa vähintään kolmen opintokaverin kysymyksiin.

Päivitetty: 30.03.2016