Etusivu

Työelämätaidot » Etusivu

Työelämätaidot 1 osp

Tervetuloa opiskelemaan työelämätaitoja!

Verkkototeutuksen tavoitteena on antaa sinulle perustiedot työelämässä tarvittavista taidoista ja kartuttaa omia työelämätaitojasi ja -tietojasi. Lisäksi tavoitteena on kehittää muiden huomioon ottamisen taitoja, vastuun ottamista ja oma-aloitteisuutta. Työelämätaidot ovat tärkeä osa työelämää ja auttavat sinua sekä työharjoittelussasi, kesätöiden ja osa-aikatöiden aikana sekä myöhemmin vakituiseen työelämään siirtyessäsi. Opit myös tekemään yhteistyötä muiden kanssa, yhteiskirjoittamista ja tiedon jakamista.

Verkkototeutuksen suorittaminen tapahtuu teemoittain. Teemoja on kolme, ja ne ovat:

TEEMA 1 : Työpaikan hakeminen ja median käyttäminen työnhaussa

TEEMA 2: Työpaikalla toimiminen ja työyhteisön jäsenyys

TEEMA 3: Työsopimusjärjestelmä

Jokaisessa teemassa asiaa käsitellään sekä yksilö- että paritehtävien avulla. Tehtävät palautetaan ohjaajan ilmoittamalle verkkoalustalle.

Jatka nyt matkaasi Opiskelijalle-valikkoon, josta löydät eri teemat ja ohjeet verkkototeutuksen tekemiseen. 

Päivitetty: 14.04.2016