Ohjeet verkko-opetukseen

Työelämätaidot » Ohjeet verkko-opetukseen

Ohjeet verkko-opetukseen

Ennen verkkototeutuksen ensimmäistä lähitapaamista opettajan tulee päättää, mille alustalle yhteinen tieto kerätään ja luoda siellä tarvittavat mahdolliset sivut tai kansiot. Tällöin opiskelijat osaavat sekä tallentaa tehtävänsä oikeaan paikkaan että etsiä muiden tehtäviä sieltä, missä niiden kuuluukin olla. Sisällössä on aika paljon tehtäviä, jolloin on tärkeää, että jokaisella opiskelijalla on tehtävänanto selvänä. Jokainen teema ja sen tehtävät kannattaa käydä huolellisesti läpi, jolloin vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä. On hyvä myös käydä läpi se, mitä tarkoittaa kommentointi, jotta opiskelijat osaavat tehdä tehtävän oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Opiskelu käynnistetään kaikille yhteisellä lähitapaamisella, jossa sovitaan ryhmätehtäviin tarvittavat ryhmät tai parit, tehtävien palautuspäivämäärät ja tehtäviin käytettävä aika. Ryhmän tulee sopia myös se, mitä oppimisalustaa tullaan käyttämään. Ohjeissa ryhmätehtävät on ohjattu tallennettavaksi yhteiseen blogiin esimerkiksi Blogger-alustalle, mutta alusta voi olla myös vaikkapa OneDrive tai Fronter. Yksilötehtävien palautuspaikka voi olla sama. Ensimmäisellä tapaamiskerralla on tärkeää harjoitella blogin käyttöä eli tekstin, videoiden ja kuvien liittämistä ja niiden kommentointia. Ryhmälle voi myös luoda oman WhatsApp-ryhmän, jossa opiskelijat ja voivat auttaa toisiaan ja jakaa vinkkejä reaaliaikaisesti.

Tiedot tallennetaan yhteiselle oppimisalustalle, jolloin opiskelijat saavat laajemman näkemyksen asioista, kuin vain tekemällä omat tehtävänsä ja oppimalla oman kokemansa kautta. Jakamalla tietoa muille päästään myös monipuoliseen tiedon karttumiseen, kun kaikki eivät voi jakaa vain samaa tietoa. Katsomalla ja kommentoimalla toisten tehtäviä näkee ja oppii myös erilaisia tapoja tehdä samaa asiaa.

Verkkototeutus on suunniteltu niin, että sen voi tehdä työssäoppimisen aikana, ja teemojen sekä tehtävien järjestyksen voi jokainen opiskelija muokata oman työssäoppimisensa mukaan. Näin ollen ohjaus on jokaisen opiskelijan omaa oppimisaikataulua ja työssäoppimisessa tapahtuvaa tietojen karttumista tukevaa. Pääperiaate on kuitenkin se, että koko ajan tulisi edetä jonkin teeman parissa. Työpaikan hakeminen ja median käyttämien työnhaussa on teemoista työläin, joten sen tekeminen vie eniten aikaa. Tämän vuoksi kannattaakin tehdä suuntaa antava aikataulu, jotta opiskelijat osaavat suunnitella omaa ajankäyttöään.

Päivitetty: 14.04.2016