Opiskeluprosessi

Työelämätaidot » Opiskeluprosessi

Tehtävien teko ja niiden arviointi

Yksilötehtävät:

Osa tehtävistä tehdään yksin ja tallennetaan ryhmän omassa käytössä olevalle suljetulle blogisivustolle, jolloin muut opiskelijat voivat käydä katsomassa ja kommentoimassa niitä ja ottaa vinkkejä omaan tekemiseensä. Yksilötehtäviä ovat CV ja työhakemus. Yksilötehtävät on merkitty tehtävän perään (I)-tunnuksella (itse).

Yksilötehtävät arvioidaan suorituksesi ja oman itsearviointisi perusteella.

Paritehtävät:

Parit tai pienryhmät muodostetaan ensimmäisellä tapaamisella. Tulette yhdessä tekemään materiaalia ryhmän omaan blogiin, jolloin ryhmän yhteisenä tuotoksena valmistuu blogimuotoinen pieni työelämätaitojen ohjesivusto. Parityöt on merkitty tehtävien perään (Y)-tunnuksella (yhdessä). Osa paritehtävistä on sellaisia, jotka on jaettu tekeviin ja kommentoiviin tehtäviin. Ne on merkitty (K)- tunnuksella (kommentointi). Eli osa pareista tekee tehtävän ja toinen osa kommentoi niitä. Ohjeet kommentointiin saat ohjaavalta opettajaltasi.

Ryhmätehtävät arvioidaan ryhmän jäsenten yhteisellä arvioinnilla sekä itse- ja vertaisarvioinnin perusteella.

Aikataulu

Suoritusaikataulu sovitaan ensimmäisessä lähitapaamisessa, jossa suunnitellaan aikataulu koko toteutuksen suorittamiselle ja sovitaan kunkin tehtävän palautuspäivämäärä ja kommentoitavien tehtävien kommenttipalautepäivämäärät.

Sisältö

Teema 1: Työpaikan hakeminen ja median käyttäminen työnhaussa

Työpaikan hakeminen (Y+I)

 • hakee työpaikkaa (I)
 • tekee työhakemuksen (I)
 • tekee CV:n (I)
 • osallistuu työhaastatteluun (Y)

Median käyttäminen työnhaussa (Y+I)

 • käyttää mediaa työnhaussa (etsii tietoa, tutustuu työpaikkoihin, hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa)

 

Teema 2: Työpaikalla toimiminen ja työyhteisön jäsenyys

Työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen (I)

 • työpaikan toiminta ja työtehtävät
 • työturvallisuus

Työyhteisössä toimiminen (I)

 • työajat
 • toimintatavat
 • työvaatetus
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen

 

Teema 3: Työsopimusjärjestelmä

Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen (I + K)

 • keskeinen työlainsäädäntö
 • oman alan työehdot
 • työsopimus, oikeudet ja velvollisuudet

 

Yhteinen tuotos (Y), yksilötuotos (I), tehtävä ja kommentointi (K)

Päivitetty: 14.04.2016