Arviointi

Työelämätaidot » Arviointi

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot

Työelämätaidot on pakollinen osa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnon osaa ja sen laajuus on 1 osp. Osaaminen arvioidaan numerolla 1-3. Työelämätaitojen osaamistavoitteet ja arvioinnin kriteerit löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, Työelämätaidot.

Osaamistavoitteiden mukaan opiskelija:

  • osaa hakea itselleen työpaikkaa
  • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
  • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
  • osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Päivitetty: 05.07.2016