Teema 2: Työpaikalla toimiminen ja työyhteisön jäsenyys

Työelämätaidot » Teema 2: Työpaikalla toimiminen ja työyhteisön jäsenyys

Teeman tavoitteena on perehtyä oman alan työtehtäviin sekä työyhteisössä ja työpaikalla toimimiseen. Opit tärkeitä käytännön asioita työelämässä olemisesta, työtehtävistä ja työturvallisuudesta.

Tehtävä 1. Laadi omat vinkkisi muistilistaan ensimmäisen päivän varalle (tämän tehtävän teet ensimmäisen työssäoppimispäiväsi jälkeen).

Kirjoita asioita, jotka itsellesi tulee mieleen tai jotka itse opit ensimmäisen työssäoppimispäivän aikana. Ne voivat olla myös asioita, jotka olisit halunnut tietää etukäteen. Tallenna vinkkisi blogiin tehtävälle varattuun paikkaan. Voit kirjoittaa vinkit ranskalaisilla viivoilla tai kokonaisilla lauseilla. (I)

Tehtävä 2. Työtehtävät

Selvitä työssäoppimispaikallasi, mitkä työtehtävät kuuluvat kellekin. Entäpä niin sanotut yleiset tehtävät, joille ei ole nimetty tekijää, kuka hoitaa, että ne tulevat tehdyiksi? Mitä kuuluu työuraansa aloittelevan työntekijän yleisimpiin tehtäviin? Entä työssäoppijan? Keskity oman osastosi työtehtäviin. Raportoi vastauksesi haluamassasi muodossa (teksti, kuva, video) ja tallenna se blogiin. (I)

Tehtävä 3. Työturvallisuus

1. Käy työterveyslaitoksen sivuilla työturvallisuuden ja riskienhallinnan osiossa selvittämässä, mitä kaikkea siihen aihealueeseen kuuluu ja mitä asioita eri osa-alueet pitävät sisällään.

2. Selvitä työssäoppimispaikaltasi, miten siellä on huomioitu:

  • tapaturmien ehkäisy
  • henkilösuojaimet
  • työsuojelu
  • työväkivalta

3. Kirjoita lyhyt koonti blogiin. (I)

Päivitetty: 05.07.2016